Live: Löfven får sonderingsuppdrag

Stefan Löfven får sonderingsuppdrag. Hör Andreas Norlén efter dagens talmansrunda.