Handläggning av gymnasielagen pågår till årsskiftet

9.000 ungdomar som omfattas av den så kallade gymnasielagen kan få vänta till årsskiftet på sitt beslut.  Handläggningen har varit pausad under en längre tid på grund av otydligheter i lagstiftningen. 

Migrationsverket